Cjenik: ORIGINALNI ALL-ON-4 FIKSNI RAD U 24 SATA

Originalni All-on-4

FIKSNI RAD U 24 SATA
7.667 €*

*Odnosi se na jednu čeljust za plaćanje u gotovini ili virmanom uz 20% garantnog pologa.
Cijena je zagarantirana za cijelo vrijeme trajanja terapije.

USLUGE UKLJUČENE U CIJENU:

 • Konzilijarni pregled više specijalista i izrada plana terapije
 • Izrada 2D ortopana i 3D CBCT redgenskog snimka čeljusti
 • Anestezija (neograničena količina)
 • Ekstrakcije zubi (ukoliko je potrebno)
 • Izrada digitalnog plana terapije
 • Izrada kirurških šablona (ukoliko je potrebno)
 • PRGF tretman
 • Kompjuterski dizajn protetskog rada
 • Izrada konstrukcije za Prototip protetskog rada
 • Prototip ALL-ON-4 rada
 • 4 titanska implantata Nobel Biocare – biokompatibilna
 • Implantološka putovnica s garancijom
 • 4 titanske suprastrukture Nobel Biocare na vijak – biokompatibilne
 • Finalni ALL-ON-4 rad
 • Antibiotik prije i poslije zahvata
 • Postoperativni set za pacijenta
 • Kontrola neposredno prije odlaska
 • Individualna 3D video animacija zahvata
 • Doživotna garancija na implantate
 • Garancija 5 godina na protetski rad
 • Podrška 24/7 za vrijeme boravka na zahvatu u Zagrebu
 • Ispunjavanje dokumentacije za osiguravajuće kuće (ukoliko je potrebno)
 • Besplatni krvni nalazi (ukoliko je potrebno)
 • Redovito praćenje nakon terapije

USLUGE KOJE NISU UKLJUČENE U CIJENU (MOGUĆE IH JE NADOPLATITI):

 • Svjesna sedacija (potrebno najaviti unaprijed)

Ne odgađajte. Javite se odmah!

 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.