Potpuno digitalizirana klinika

U našem poslovanju digitalizacija označava primjenu najnovijih tehnika i materijala iz svijeta moderne stomatologije. Kod rekonstrukcije Vašeg osmijeha podjednako razmišljamo kako najbolje ispuniti i funkcionalni i estetski aspekt, a digitalizirane procedure dodaju na kvaliteti finalnog rezultata – Vašeg novog osmijeha.

  • Digitalno slikanje ortopana
  • Digitalno uzimanje i pohranjivanje otiska Vašeg obrušenog zuba
  • Digitalno uzimanje i pohranjivanje vašeg zagriza
  • Digitalna izrada plana terapije
  • Digitalno dizajniranje krunica
  • Digitalno pohranjivanje vašeg kartona

Ne odgađajte. Javite se odmah!

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.