Prvi pregled

Kod ulaska u polikliniku dobrodošlicu Vam prvo poželi naš dentalni savjetnik čiji je glavni zadatak asistencija u komunikaciji između Vas i doktora. Dentalni savjetnik Vam stoji na usluzi kako bi Vam dodatno približio planirane zahvate, isplanirao s Vama potrebne dolaske i prema potrebi ispunio dokumentaciju za osiguranje.

  • Prije samog pregleda, potrebno je ispuniti upitnik o zdravlju. U njemu navodite sve informacije o Vašoj zdravstvenoj situaciji. Ovo je jedan od važnijih koraka koji služi za pripremu najbolje moguće zdravstvene zaštite i usklađivanje svih planiranih stomatoloških zahvata.
  • Slijedi slikanje ortopana: dentalni savjetnik Vas prati do prostorije za rendgensko snimanje te pomoću modernog CT uređaja u samo nekoliko minuta izrađuje ortopanski snimak koji se prosljeđuje doktoru kako bi dobio potpuni uvid u Vašu situaciju u ustima.
  • Slijedi odlazak primarnom doktoru u ordinaciju na pregled. Doktor na prvom pregledu procjenjuje kompletno stanje zubi, razgovara s Vama o smetnjama, željama i mogućnostima te na kraju predlaže opcije za saniranje. Ukoliko je potrebno, ili je situacija posebno kompleksna, doktoru se na pregledu pridružuje kolega kirurg kako bi se dodatno konzultirali.
  • Spomenute opcije za Vas nakon pregleda izrađuje dentalni savjetnik u obliku plana terapije i predaje u pisanom obliku. Plan zahvata je pregledno strukturiran, navedeni su svi potrebni zahvati, materijali, cijene i vremenska organizacija. S dentalnim savjetnikom analizirate još jednom svaku stavku ponude i objašnjavaju Vam se detaljno predložene opcije.
 

Ne odgađajte. Javite se odmah!

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.